Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:22 Torsdag 2018-02-08 kl. 10:00

Torsdag 2018-02-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:22
Datum och tid: 2018-02-08 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension (AU5)
Justering
Prop. 2017/18:53
Föredragande: BL

3. Interparlamentarisk konferens med anledning av internationella kvinnodagen, Bryssel den 8 mars 2018
Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: AHS

4. Jämställdhetsforum i Karlstad 6–7 februari 2018
Återrapport

5. Kanslimeddelanden
Besök hos Sveriges Kommuner och Landsting, onsdagen den
14 februari 2018 kl. 10.00-13.00

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 februari 2018 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll nr 21
2. Förslag till betänkande AU5
3. Inbjudan, Program
5. Uppdaterat program SKL
7. Sammanträdesplan nr 22