Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:23 Torsdag 2018-02-15 kl. 10:00

Torsdag 2018-02-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:23
Datum och tid: 2018-02-15 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension (AU6)
Justering
Prop. 2017/18:56
Föredragande: MB

3. Subsidiaritetsprövning av kommissionens direktivförslag om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (AU11)
Justering
Föredragande: MS
Förslag COM(2017) 797

4. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2017/18:3405 yrkande 20 av Lars Hjälmered m.fl. (M) från näringsutskottet. Ev. beslut

5. Sveriges delegation till FN:s kvinnokommission (CSW), New York den 12–16 mars 2018
Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: MS

6. Sveriges delegation till Internationella arbetskonferensen (ILO), Genève den 28 maj–8 juni 2018
Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: MS

7. Kanslimeddelanden
Ärendeplanering

8. Övriga frågor
Återrapport från OECD-konferens den 7–9 februari 2018 i Paris
Återrapport från möte med Sveriges a-kassor den 7 februari 2018
Återrapport från möte i riksdagen med Dominikanska republiken på temat jämställdhet den 13 februari 2018
Återrapport från möte med SKL den 14 februari 2018

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 februari 2018 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll nr 22
2. Förslag till betänkande AU6
3. Förslag till utlåtande AU11
4. Motion 2017/18:3404
5. Inbjudan
6. Inbjudan
7. Ärendeplan nr 3
9. Sammanträdesplan nr 23 1718