Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:24 Tisdag 2018-02-27 kl. 11:00

Tisdag 2018-02-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:24
Datum och tid: 2018-02-27 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Arbetsmiljö och arbetstid (AU8)
Justering
Motioner
Föredragande: HÅ

3. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2017/18:3789 yrkande 30 av Annika Qarlsson m.fl. (C) till utbildningsutskottet. Ev. beslut

4. Information från Samhall
Verkställande direktör Monica Lingegård

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 mars 2018 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll nr 23
2. Förslag till betänkande 2017/18:AU8
3. Motion 2017/18:3789
7. Sammanträdesplan nr 24