Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:25 Torsdag 2018-03-01 kl. 10:00

Torsdag 2018-03-01 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:25
Datum och tid: 2018-03-01 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Integration (AU7)
Justering
Motioner
Föredragande: CK

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 mars 2018 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll nr 24
2. Förslag till betänkande AU7
5. Sammanträdesplan nr 25