Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:26 Torsdag 2018-03-08 kl. 10:00

Torsdag 2018-03-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:26
Datum och tid: 2018-03-08 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Arbetsrätt (AU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: BL

3. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2017/18:3625 yrkande 14 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) från socialutskottet. Ev. beslut

4. Information från Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua)
Ordförande Lil Ljunggren Lönnberg

5. Kanslimeddelanden
EU-information
Föredragande: MS

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 mars 2018 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll nr 25
2. Föredragnings-PM, Motionshäfte
3. Motion 2017/18:3625
5. Epsco-dagordning 15 mars 2018, Kommenterad dagordning, Diskussionsunderlag punkt 3, Diskussionsunderlag punkt 7
7. Sammanträdesplan nr 26