Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:27 Tisdag 2018-03-13 kl. 11:00

Tisdag 2018-03-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:27
Datum och tid: 2018-03-13 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: MB

3. Arbetsrätt (AU9)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: BL

4. Kanslimeddelanden
EU-information
Föredragande: MS

5. Övriga frågor
Datum för utskottets avslutningsmiddag

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 mars 2018 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll nr 26
2. Föredragnings-PM AU10, Motionshäfte AU10
3. Föredragnings-PM AU9
6. Sammanträdeplan nr 27