Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:28 Tisdag 2018-03-27 kl. 11:00

Tisdag 2018-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:28
Datum och tid: 2018-03-27 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning (AU12)
Beredning
Prop. 2017/18:112
Föredragande: CK

3. Förslag om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (Ny punkt!)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: MS
Förslag COM(2018) 131 (sv) (Obs! 71 sidor)
Följedokument
Föredragnings-PM

4. Aktuella EU-frågor
Information från regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

- Förhandlingsläget kring förslaget om ett reviderat utstationeringsdirektiv

- Förhandlingsläget kring direktivförslaget om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

- Förhandlingsläget kring direktivförslaget om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen
- Återrapport från Epsco den 15 mars 2018

- Förslag till förordning om en europeisk arbetsmyndighet


5. OECD Global Parliamentary Network ”on the road”, London 4–5 April 2018 (Ny punkt!)
Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: MS


6. Sveriges delegation till Internationella arbetskonferensen (ILO), Genève den 28 maj–8 juni 2018
Fortsatt beredning
Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: MS
7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor
Återrapport från deltagande i FN:s kvinnokommission (CSW) i New York den 12–16 mars 2018

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 april 2018 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll nr 27
2. Föredragnings-PM AU12
3. COM(2018) 131 (sv), Följedokument, Föredragnings-PM
4. Epsco-rapport, COM(2018) 131
5. Inbjudan, Program
6. Inbjudan
9. Sammanträdesplan nr 28