Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:29 Torsdag 2018-04-12 kl. 10:00

Torsdag 2018-04-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:29
Datum och tid: 2018-04-12 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning (AU12)
Justering
Prop. 2017/18:112

3. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet. Ev. beslut
Skrivelse 2017/18:75
Föredragande: CK

4. Förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten
Fortsatt subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: MS

5. Förslag om ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: MS

6. Veteranföreningens årsmöte 2018
Fråga om deltagande vid utskottsbesök onsdagen den 16 maj 2018
kl. 14.30–15.30. Ev. beslut

7. Kanslimeddelanden

- Agenda 2030-seminarium onsdagen den 23 maj 2018
Föredragande: AHS

- Förfrågan om möte med Europaparlamentariker Calvet Chambon, fredagen den 8 juni 2018
Föredragande: MS

8. Övriga frågor

– Återrapport från möte med en delegation från Skottlands parlament den 27 mars 2018

– Återrapport från OECD Global Parliamentary Network i London den 4–5 april 2018

– Återrapport från möte med en delegation från Israels parlament den 11 april 2018

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 april 2018 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll nr 28
2. Förslag till betänkande AU12
3. Protokollsutdrag, Föredragnings-PM
4. Förslag COM(2018) 131, Regeringens bedömning, Föredragnings-PM
5. Förslag COM(2018) 171, Bilaga, Föredragnings-PM
6. Inbjudan, Deltagare
7. Information om agenda 2030-seminarum, Information förfrågan om möte med Calvet Chambon
9. Sammanträdesplan nr 29