Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:3 Tisdag 2017-09-26 kl. 11:00

Tisdag 2017-09-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:3
Datum och tid: 2017-09-26 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Budgetpropositionen 2018 m.m.
Information från regeringen
Statsrådet Åsa Regnér, Socialdepartementet

3. Budgetpropositionen 2018 m.m.
Information från regeringen
Statsrådet Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet

4. Inbjudan till IPU:s forum för unga parlamentariker, Kanada 17–18 november 2017
Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: MS

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 september 2017 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll nr 2 1718
4. Inbjudan, Bakgrund
7. Sammanträdesplan nr 3 1718