Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:30 Tisdag 2018-04-17 kl. 11:00

Tisdag 2018-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:30
Datum och tid: 2018-04-17 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Arbetsrätt (AU9)
Justering
Motioner
Föredragande: BL

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 april 2018 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll 29
2. Förslag till betänkande AU9
5. Sammanträdesplan nr 30