Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:31 Torsdag 2018-04-19 kl. 10:00

Torsdag 2018-04-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:31
Datum och tid: 2018-04-19 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU10)
Justering
Motioner
Föredragande: MB

3. En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen (AU13)
Beredning
Prop. 2017/18:152
Föredragande: CK

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

- Återrapport från möte med en delegation från Turkiets parlament den 18 april 2018

- Återrapport från möte med Byggbranschen den 18 april 2018

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 april 2018 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll nr 30
2. Förslag till betänkande AU10
3. Föredragnings-PM AU13
6. Sammanträdesplan nr 31