Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:32 Tisdag 2018-04-24 kl. 11:00

Tisdag 2018-04-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:32
Datum och tid: 2018-04-24 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Förslag till direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen
Överläggning
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

3. Förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmarknadsmyndigheten
Överläggning
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

4. Informella Epsco den 17-18 april 2018
Information från regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

5. Förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten
Fortsatt subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: MS

6. Kanslimeddelanden
EU-information
Föredragande: MS
Meddelande om genomförande av europeiska pelaren för sociala rättigheter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 april 2018 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll nr 31
2. Förslag COM(2017) 797, Överläggning-PM
3. Förslag COM(2018) 131, Fakta-PM 2017/18:72
4. Rapport
5. Förslag COM(2018) 131, Fakta-PM 2017/18:72, Föredragnings-PM
6. Fakta-PM 2017/18:70
8. Sammanträdesplan nr 32