Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:33 Torsdag 2018-04-26 kl. 10:00

Torsdag 2018-04-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:33
Datum och tid: 2018-04-26 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen (AU13)
Justering
Prop. 2017/18:152
Föredragande: CK

3. Förslag om ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet
Fortsatt subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: MS

4. Förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten
Fortsatta överläggningar

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 maj 2018 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll nr 32
2. Förslag till betänkande AU13
3. Förslag COM(2018) 171, Regeringens bedömning, Föredragnings-PM
4. Förslag COM(2018) 131, Regeringens reviderade ståndpunkt
7. Sammanträdesplan nr 33