Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:34 Torsdag 2018-05-03 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:34
Datum och tid: 2018-05-03 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (AU17)
Justering
Föredragande: MS
COM(2018) 131

3. Förslag om ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet
Överläggning
Statssekreterare Irene Wennemo, Arbetsmarknadsdepartementet

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 maj 2018 kl. 11.00


Bilagor


1. Protokoll nr 33
2. Förslag till utlåtande AU17
3. Förslag COM(2018) 171, Bilaga, Faktapm 2017/18:77
6. Sammanträdesplan nr 34