Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:35 Tisdag 2018-05-15 kl. 11:00

Tisdag 2018-05-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:35
Datum och tid: 2018-05-15 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. 2018 års ekonomiska vårproposition

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet. Ev. beslut
Prop. 2017/18:100 p. 2 och 5 och motion
Föredragande: AHS

3. Vårändringsbudget för 2018
Fråga om yttrande till finansutskottet. Ev. beslut
Prop. 2017/18:99
Föredragande: AHS

4. Årsredovisning för staten 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet. Ev. beslut
Skr. 2017/18:101
Föredragande: AHS

5. Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd
Fråga om yttrande till finansutskottet. Ev. beslut
Prop. 2017/18:252
Föredragande: AHS

6. Utkast till rådsslutsatser om framtidens arbete
Överläggning
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

7. Kanslimeddelanden

- Anmälan av inkommen skrivelse
- EU-information
Föredragande: MS

8. Övriga frågor

9. sta sammanträde
Torsdagen den 17 maj 2018 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll nr 35
2. Protokollsutdrag, Utdrag prop., Motion 4163
3. Protokollsutdrag, Utdrag prop., Motion 4161, 4162
4. Protokollsutdrag, Utdrag prop.
5. Protokollsutdrag, Utdrag prop., Motion 4164, 4165, 4173, 4147, 4178, 4179, 4180
6. Utkast rådsslutssatser, Överläggnings-PM
7. Inkommen skrivelse, EU-hänt, Utkast rådsslutsatser
9. Sammanträdesplan nr 35