Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:36 Torsdag 2018-05-17 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:36
Datum och tid: 2018-05-17 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen (AU14)
Beredning
Prop. 2017/18:214 och motion
Föredragande: BL

3. Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande utbildning och Riksrevisionens rapport om regionala skillnader i effekter av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning (AU15)
Beredning
Skr. 2017/18:76 och motioner och Skr. 2017/18:79
Föredragande: MB

4. Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden (AU16)
Beredning
Skr. 2017/18:109 och motion
Föredragande: CK

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

Återrapport från utskottsbesök av Veteranföreningen i riksdagen den 16 maj 2018

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 juni 2018 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll nr 35
2. Motion 4134, Föredragnings-PM
3. Motionshäfte AU15, Föredragnings-PM
4. Motion 4042, Föredragnings-PM
7. Sammanträdesplan nr 36