Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:37 Torsdag 2018-06-07 kl. 10:00

Torsdag 2018-06-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:37
Datum och tid: 2018-06-07 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen (AU14)
Justering
Prop. 2017/18:214 och motion
Föredragande: BL

3. Kommissionens förslag till förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF)
Fråga om att inhämta regeringens bedömning inför ev. ärende om subsidiaritetsprövning
Föredragande: MS

4. Kommissionens förslag till förordning om Europeiska socialfonden plus (ESF+)
Fråga om att inhämta regeringens bedömning inför ev. ärende om subsidiaritetsprövning
Föredragande: MS

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor
Återrapport från Internationella arbetskonferensen (ILO) i Genève den 28–31 maj 2018

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 juni 2018 kl. 11.00


Bilagor


1. Protokoll nr 36
2. Förslag till betänkande AU14
3. Förslag COM(2018) 380, Bilaga till COM(2018) 380, Faktablad från kommissionen, Föredragnings-PM
4. Förslag COM(2018) 382, Bilagor till COM(2018) 382, Faktablad från kommissionen, Föredragnings-PM
5. PM om aktuella utredningar
7. Sammanträdesplan nr 37