Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:38 Tisdag 2018-06-12 kl. 11:00

Tisdag 2018-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:38
Datum och tid: 2018-06-12 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Aktuella EU-frågor
Information från regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor
Återrapport från möte med EU-parlamentariker Enrique Calvet Chambon i riksdagen den 8 juni 2018

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 juni 2018 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll nr 37
2. EPSCO-dagordning med kanslikommentarer
5. Sammanträdesplan nr 38