Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:39 Torsdag 2018-06-14 kl. 10:00

Torsdag 2018-06-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:39
Datum och tid: 2018-06-14 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning (AU15)
Justering
Skr. 2017/18:76 och motioner
Föredragande: MB

3. Riksrevisionens rapport om regionala skillnader i effekter av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning (AU18)
Justering
Skr. 2017/18:79
Föredragande: MB

4. Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden (AU16)
Justering
Skr. 2017/18:109 och motion
Föredragande: CK

5. Kommissionens förslag till förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: MS

6. Kommissionens förslag till förordning om Europeiska socialfonden plus (ESF+)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: MS

7. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Stefan Lundgren
- Deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser – önsketänkande framför träffsäkra volymbedömningar
- Förberedande och orienterande utbildning – uppföljning av deltagare inom etableringsuppdraget

8. Kanslimeddelanden
OECD-nätverk “Going Digital in Sweden”, Näringsdepartementet, fredagen den 15 juni 2018 kl. 9.30

9. Övriga frågor

10. sta sammanträde
Ev. tisdagen den 19 juni 2018 kl. 8.00


Bilagor


1. Protokoll nr 38
2. Förslag till betänkande AU15
3. Förslag till betänkande AU18
4. Förslag till betänkande AU16
5. Förslag COM(2018) 380, Bilaga till COM(2018) 380, Regeringens bedömning, Reviderad Föredragnings-PM
6. Förslag COM (2018) 382, Bilagor till COM (2018) 382, Regeringens bedömning, Reviderad Föredragnings-PM
7. Rapport RiR 2018:10, Rapport RiR 2018:12
8. Inbjudan
10. Sammanträdesplan nr 39