Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:4 Torsdag 2017-09-28 kl. 10:00

Torsdag 2017-09-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:4
Datum och tid: 2017-09-28 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet. Ev. beslut
Föredragande: MS

3. Information från Arbetsförmedlingen
Generaldirektör Mikael Sjöberg

4. Inbjudan till interparlamentarisk konferens om det framtida EU-samarbetet, Bryssel den 11 oktober 2017
Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: MS

5. Inbjudan till interparlamentarisk konferens om arbetet mot våld mot kvinnor, Bryssel den 21 november 2017
Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: MS

6. Kanslimeddelanden
EU-information
Föredragande: MS

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 oktober 2017 kl. 11.00Bilagor


1. Protokoll nr 3 1718
2. PM remiss, Bilaga 1 och 2 avgjorda subisidiaritetsärenden, Föredragnings-PM
4- Inbjudan, Program
5. Inbjudan, Program
8. Sammanträdesplan nr 4 1718