Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:40 Tisdag 2018-06-19 kl. 08:00

Tisdag 2018-06-19 kl. 08:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:40
Datum och tid: 2018-06-19 08:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Kommissionens förslag till förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (AU19)
Justering
COM(2018) 380
Föredragande: MS

3. Beredningsåtgärder inför sommaruppehållet

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll nr 39
2. Förslag till utlåtande