Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:5 Tisdag 2017-10-10 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:5
Datum och tid: 2017-10-10 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (AU3)
Beredning
Prop. 2016/17:220 och motioner

3. Höständringsbudget för 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet. Ev. beslut
Prop. 2017/18:2 och motion

4. Vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning
– Information om uppföljnings- och utvärderingsgruppens rapport
Utvärderare Madeleine Nyman m.fl., Utvärderings- och forskningssekretariatet

– Fråga om offentlig utfrågning. Ev. beslut

5. Talmansbesök från Nya Zeeland den 19 oktober 2017
Fråga om nominering. Ev. beslut

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor
Återrapport från utrikesutskottets sammanträde med EU-kommissionär Cecilia Malmström den 27 september 2017

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 oktober 2017 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll nr 4 1718
2. Föredragnings-PM, Motionshäfte
3. Protokollsutdrag, utdrag proposition, motion 2017/17:2535
4. Rapport
5. Inbjudan, CV
8. Sammanträdesplan nr 5 1718