Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:6 Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:6
Datum och tid: 2017-10-17 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2017/18:1 och motioner

3. Information från Konjunkturinstitutet
Prognoschef Ylva Hedén Westerdahl

4. Direktivförslag om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare
Överläggning
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

5. Aktuella EU-frågor
Information från regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet
-Förslaget till reviderat utstationeringsdirektiv
-Förslaget till proklamation av den europeiska pelaren för sociala rättigheter

6. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Stefan Lundgren
- Effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning
- Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning – små regionala skillnader i effekter (RIR 2017:21) (publiceras 17 oktober 2017)

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 oktober 2017 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll nr 5 17/18
2. Föredragnings-PM
4. COM (2017) 253, Överläggnings-PM
5. EPSCO-dagordning
6. Rapport RIR 2017:20
9. Sammanträdesplan nr 6 1718