Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:14 Torsdag 2018-12-06 kl. 11:45

Torsdag 2018-12-06 kl. 11:45

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:14
Datum och tid: 2018-12-06 11:45
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)
Beredning
Prop. 2018/19:1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och motioner
Föredragande: MB

3. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)
Beredning
Prop. 2018/19:1 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv och motioner
Föredragande: CK, BL

4. Kanslimeddelanden

- Anmälan av sammanträdesplanen
- Anmälan av en inkommen skrivelse
- Anmälan av AU-hänt

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 december 2018 kl. 9.30

Bilagor


1. Protokoll 2018/19:13
2. Föredragnings-PM, Motionshäfte
3. Föredragnings-PM, Motionshäfte
4. Sammanträdesplan 2018/19:14, Skrivelse, AU-Hänt 2018/19:2