Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:15 Tisdag 2018-12-11 kl. 09:30

Tisdag 2018-12-11 kl. 09:30

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:15
Datum och tid: 2018-12-11 09:30
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)
Information
Företrädare för Regeringskansliet kommer kl. 09.30
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: MB

3. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)
Information
Företrädare för Regeringskansliet och Arbetsförmedlingen kommer kl. 09.45
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: CK, BL

4. Kanslimeddelanden
Anmälan av sammanträdesplanen

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 december 2018 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll 2018/19:14
2. Föredragnings-PM, Motion 2018/19:2932
3. Föredragnings-PM, Motion 2018/19:2931
4. Sammanträdesplan 2018/19:15