Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:16 Torsdag 2018-12-13 kl. 10:00

Torsdag 2018-12-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:16
Datum och tid: 2018-12-13 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: MB, BL

3. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: CK, BL

4. Kanslimeddelanden
Anmälan av sammanträdesplanen

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Måndagen den 17 december 2018 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll 2018/19:15
2. Föredragnings-PM, (utskickad inför smtr den 11 dec 2018), 2 PM Kompletterande underlag från Regeringskansliet (skickat den 12 dec), Kompletterande underlag från Jämställdhetsmyndigheten (skickat den 12 dec)
3. Föredragnings-PM, (utskickad inför smtr den 11 dec 2018), Kompletterande underlag från Arbetsförmedlingen (skickat den 12 dec)
4. Sammanträdesplan 2018/19:16