Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:17 Måndag 2018-12-17 kl. 10:00

Måndag 2018-12-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:17
Datum och tid: 2018-12-17 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)
Justering
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: MB, BL

3. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)
Justering
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: CK, BL

4. Kanslimeddelanden
- Anmälan av sammanträdesplan januari–februari 2019
- Anmälan av ärendeplan januari–februari 2019

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 januari 2019 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll 2018/19:19
2. Förslag till betänkande AU1
3. Förslag till betänkande AU2
4. Sammanträdesplan 2018/19:17, Ärendeplan