Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:18 Torsdag 2019-01-24 kl. 10:00

Torsdag 2019-01-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:18
Datum och tid: 2019-01-24 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser (AU4)
Beredning
Skr. 2018/19:10 och motion
Föredragande: Björn Länsisyrjä

2. Riksrevisionens rapport om uppföljning av deltagare i förberedande och orienterande utbildning inom etableringsuppdraget (AU5)
Beredning
Skr. 2018/19:13 och motion
Föredragande: Martin Brandorf

3. Utredningen En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster (A 2018:01)
Information, utredaren Maria Hemström-Hemmingsson

4. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2018/19:1672 av Marta Obminska (M) till socialutskottet. Ev. beslut

5. Inbjudan till OECD:s globala parlamentarikerdagar,
Paris 13–15 februari 2019
Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: Maja Sjöstedt

6. Inbjudan till europeiska parlamentarikerveckan,
Bryssel 18–19 februari 2019

Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: Maja Sjöstedt

7. Inbjudan till Sveriges delegation till FN:s kvinnokommission, New York 11–22 mars 2019
Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: Maja Sjöstedt

8. Kanslimeddelanden
- Anmälan av yrkandesammanställningar
- Anmälan av nya ärenden på sammanträdesplanen
- Anmälan av EU-hänt
- Anmälan av inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 februari 2019 kl. 11.00

Bilagor


1. Föredragnings-PM, Motion 2018/19:687
2. Föredragnings-PM, Motion 2018/19:2998
3. Kommittédirektiv 2018:8
4. Motion 2018/19:1672
5. Inbjudan, Program
6. Inbjudan, Program
7. Inbjudan
8. Yrkandesammanställningar områdesvis och partivis, sammanträdesplan 2018/19:18, EU-Hänt 2018/19:3, Inkomna skrivelser