Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:20 Torsdag 2019-02-07 kl. 10:00

Torsdag 2019-02-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:20
Datum och tid: 2019-02-07 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser (AU4)
Justering
Skr. 2018/19: 10 och motion
Föredragande: BL

3. Riksrevisionens rapport om uppföljning av deltagare i Förberedande och orienterande utbildning inom etableringsuppdraget (AU5)
Justering
Skr. 2018/19: 13 och motion
Föredragande: MB

4. Arbetsmarknad och arbetslöshetsförsäkringen (AU6)
Beredning
Motioner
Föredragande: BL

5. Kopplingar mellan arbetslöshetskassor och närliggande organisationer
Information från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, generaldirektör Peter Ekborg

6. Kopplingar mellan arbetslöshetskassor och närliggande organisationer
Information från Sveriges a-kassor,
kanslichef Tomas Eriksson

7. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2018/19:2594 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9 från justitieutskottet. Ev. beslut


8. Inbjudan till Riksrevisionen onsdagen den 10 april 2019 kl. 12.00–14.00

9. Kanslimeddelanden
- Anmälan av nya ärenden på sammanträdesplanen
- Anmälan av inkomna förfrågningar

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 februari 2019 kl. 11.00

Bilagor