Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:21 Tisdag 2019-02-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:21
Datum och tid: 2019-02-12 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Integration (AU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: MB

3. Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: CK

4. Inbjudan till Europaparlamentets konferens Women's power in politics med anledning av Internationella kvinnodagen, Bryssel 7 mars 2019
Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: MS

5. Kanslimeddelanden
Anmälan av nya ärenden på sammanträdesplanen

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 mars 2019 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll 2018/19:20
2. Föredragnings-PM, Motionshäfte AU7
3. Föredragnings-PM, Motionshäfte AU8
4. Inbjudan, program
5. Sammanträdesplan 2018/19:21