Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:23 Tisdag 2019-03-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:23
Datum och tid: 2019-03-12 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. mställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU8)
Justering
Motioner
Föredragande: CK

3. Arbetsmiljö och arbetstid (AU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: CK

4. Kanslimeddelanden

- Anmälan av nya ärenden på sammanträdesplanen
- Anmälan av inkommen skrivelse
- Anmälan av Nordiska rådets rekommendationer med anknytning till utskottets beredningsområde

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 mars 2019 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll 2018/19:22
2. Förslag till betänkande AU8
3. Föredragnings-PM, Motionshäfte AU10
4. Skrivelse
6. Nordiska rådets rekommendationer 2018, Rekommendation 5, 13, 26, 28, 29/2018