Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:25 Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:25
Datum och tid: 2019-03-26 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Utkast till rådsslutsatser för lönegapet och åtgärder för att förbättra balans mellan arbete och privatliv
Överläggning
Statsrådet Åsa Lindhagen, Arbetsmarknadsdepartementet

3. Riksrevisionens rapport om A-kassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen (AU11)
Beredning
Skr. 2018/19:51
Föredragande: MB

4. FN:s kvinnokommission i New York den 11–15 mars 2019
Återrapport

5. Kanslimeddelanden
Anmälan av nya ärenden på sammanträdesplanen
Veteranföreningens årsmöte 2019 onsdagen den 15 maj 2019

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 april 2019 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll 2018/19:24
2. Utkast rådsslutsatser, Överläggnings-PM
3. Föredragnings-PM, Skrivelse 2018/19:51
5. Sammanträdesplan 2018/19:25, Program