Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:26 Torsdag 2019-04-04 kl. 10:00

Torsdag 2019-04-04 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:26
Datum och tid: 2019-04-04 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Extra ändringsbudget för 2019
Fråga om yttrande till finansutskottet. Ev. beslut
Prop. 2018/19:73
Föredragande: MB

3. Utkast till rådsslutsatser om arbetsmiljö i en arbetsmarknad i förändring
Överläggning
Statssekreterare Annica Dahl, Arbetsmarknadsdepartementet

4. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) efter 2020
Information från regeringen om förhandlingsläget
Statssekreterare Annica Dahl, Arbetsmarknadsdepartementet

5. Revidering av EU:s förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen
Information från regeringen om förhandlingsläget med fokus på delen om arbetslöshetsförsäkringen
Statssekreterare Annica Dahl, Arbetsmarknadsdepartementet

6. Utredningen om genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (A 2018:03)
Information från särskilda utredaren Marie Granlund

7. Kanslimeddelanden

- Anmälan av nya ärenden på sammanträdesplanen

- Anmälan av proposition 2018/19:91 Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år
Motionstiden utgår 24 april 2019

- Anmälan av skrivelse 2018/19:84 ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft
Motionstiden utgår 24 april 2019

- Anmälan av förslag till program för utskottets seminarium onsdagen den 29 maj 2019

- Anmälan av AU-Hänt

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 april 2019 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll nr 26
2. PU, Följdmotion 2018/19:3051, Föredragnings-PM
3. Utkast rådsslutsatser, Överläggnings-PM
4. Information från RK, PU från överläggning den 6 november2018
5. Överläggnings-PM från överläggning i SfU 31 maj 2018, PU SfU (2017/18:38)
6. Dir 2018:66
7. Sammanträdesplan 2018/19:26, Förslag till program, AU-Hänt 2018/19:5