Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:27 Torsdag 2019-04-11 kl. 10:00

Torsdag 2019-04-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:27
Datum och tid: 2019-04-11 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om arbetslöshetskassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen (AU11)
Justering
Skr. 2018/19:51
Föredragande: MB

3. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
Fråga om yttrande till utrikesutskottet. Ev. beslut
Skr. 2018/19:115 och motioner
Föredragande: MS

4. Kanslimeddelanden
Anmälan av nya ärenden på sammanträdesplanen

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 april 2019 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll 2018/19:26
2. Förslag till betänkande AU11
3. Protokollsutdrag, länkar till skrivelsen och följdmotioner
5. Sammanträdesplan 2018/19:27