Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:28 Tisdag 2019-04-23 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:28
Datum och tid: 2019-04-23 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Extra ändringsbudget för 2019 AU1y
Justering
Prop. 2018/19:73 och motion
Föredragande: MB

3. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet. Ev. beslut
Skr. 2018/19:75
Föredragande: CK

4. Utskottsresa till Danmark
Fråga om utskottsresa 25–27 juni 2019. Ev. beslut

5. Kanslimeddelanden

- Anmälan av nya ärenden på sammanträdesplanen

- Information om EU-kommissionens meddelande
Effektivare beslutsfattande inom socialpolitiken: identifiering av områden för en övergång till omröstning med kvalificerad majoritet

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 maj 2019 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll 2018/19:27
2. Förslag till yttrande AU1y
3. Protokollsutdrag, Föredragnings-PM
5. Sammanträdesplan 2018/19:28, Meddelandet, Bilagor, Faktablad