Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:29 Torsdag 2019-05-02 kl. 10:00

Torsdag 2019-05-02 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:29
Datum och tid: 2019-05-02 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Arbetsrätt AU9
Justering
Motioner
Föredragande: BL

3. Arbetsmiljö och arbetstid AU10
Justering
Motioner
Föredragande: CK

4. Kanslimeddelanden

- Anmälan av nya ärenden på sammanträdesplanen

- Anmälan av proposition 2018/19:105 Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister
Motionstiden utgår 10 maj 2019

- Anmälan av inkommen skrivelse

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 maj 2019 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll 2018/19:28
2. Förslag till betänkande AU9
3. Förslag till betänkande AU10
4. Sammanträdesplan 2018/19:29, Inkommen skrivelse