Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:30 Tisdag 2019-05-07 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:30
Datum och tid: 2019-05-07 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Vårändringsbudget för 2019
Fråga om yttrande till finansutskottet. Ev. beslut
Prop. 2018/19:99 och motioner
Föredragande: MB

3. 2019 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet (punkt 4). Ev. beslut
Prop. 2018/19:100 och motioner
Föredragande: MB

4. Årsredovisning för staten 2018
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr 2018/19:101 och ev. motioner
Föredragande: AHS

5. Kanslimeddelanden

- Anmälan av sammanträdesplanen

- Anmälan av EU-Hänt

- Anmälan av AU-hänt

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 maj 2019 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll 2018/19:29
2. PU, Föredragnings-PM, Följdmotion 2018/19:3085, 3094, 3097
3. PU, Utdrag prop.
4. PU, Utdrag skr.
5. Smtr-plan 2018/19:30, EU-Hänt nr 5, AU-Hänt nr 6