Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:32 Tisdag 2019-05-28 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:32
Datum och tid: 2019-05-28 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister (AU13)
Beredning
Prop. 2018/19:105 och motioner
Föredragande: Kanslichefen

3. Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken (AU14)
Beredning
Skr. 2018/19:97 och motion
Föredragande: MB

4. ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft (AU15)
Beredning
Skr. 2018/19:84
Föredragande: SS (Civilutskottets kansli)

5. Inbjudan att delta i den svenska delegationen till FN:s politiska högnivåforum 2019 om hållbar utveckling, New York City 9–18 juli 2019
Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: Kanslichefen

6. Kanslimeddelanden

- Anmälan av nya ärenden på sammanträdesplanen

- Anmälan av Fakta-PM 2018/19:50 Meddelande om effektivare beslutsfattande inom EU på det sociala området

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 juni 2019 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll 2018/19:31
2. Föredragnings-PM, Följdmotionerna 2018/19:3101, 2018/19:3102
3. Föredragnings-PM, Följdmotion 2018/19:3082
4. Föredragnings-PM
5. Inbjudan
6. Sammanträdesplan 2018/19:32, Fakta-PM 2018/19:50