Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:33 Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:33
Datum och tid: 2019-06-04 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år (AU12)
Justering
Prop. 2018/19:91 och motion
Föredragande: Kanslichefen

3. Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken (AU14)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:97 och motion
Föredragande: MB

4. Kommissionens meddelande om effektivare beslutsfattande inom EU på det sociala området
Överläggning
Statsrådet Åsa Lindhagen, Arbetsmarknadsdepartementet

5. Den framtida sysselsättningsdimensionen i EU
Överläggning
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

6. Europeiska globaliseringsfonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) efter 2020
Information
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

7. Epsco-mötena den 13 juni och 8 juli 2019
Information
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

8. Förfarandet för fastställande av Europeiska arbetsmyndighetens säte
Information
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

9. Kanslimeddelanden
Anmälan av nya ärenden på sammanträdesplanen

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 juni 2019 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll 2018/19:32
2. Förslag till betänkande AU12
3. Föredragnings-PM
4. COM(2019) 186, Bilagor COM(2019) 186, Fakta-PM
5. Överläggnings-PM
6. PM
7. Prel.dagordning för Epsco 13 juni 2019
9. Sammanträdesplan 2018/19:33