Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:35 Tisdag 2019-06-18 kl. 11:00

Tisdag 2019-06-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:35
Datum och tid: 2019-06-18 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Information från Jämställdhetsmyndigheten
Generaldirektör Lena Ag

3. Kanslimeddelanden

- Anmälan av PM om aktuella utredningar

- Anmälan av AU-Hänt

4. Övriga frågor

Bilagor


1. Protkoll 2018/19:34
4. PM, AU-Hänt 2018/19:7