Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:36 Torsdag 2019-08-29 kl. 10:00

Torsdag 2019-08-29 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:36
Datum och tid: 2019-08-29 10:00
Plats: RÖ 5-38

1.Rådsslutsatser om ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv
Överläggning
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

2. FN:s politiska högnivåforum 2019 om hållbar utveckling,
New York City 9–18 juli 2019
Återrapport
Mats Green (M)

3. Kanslimeddelanden

– Anmälan av reseredogörelse från utskottsresan till Danmark
25–27 juni 2019

– Anmälan av AU-Hänt

4. Övriga frågor

Bilagor


1. Utkast rådsslutsatser, ILO:s deklaration, Överläggnings-PM
3. Reseredogörelse, AU-Hänt 2018/19:8