Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:1 Torsdag 2019-09-19 kl. 10:00

Torsdag 2019-09-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1
Datum och tid: 2019-09-19 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Besöket av finska parlamentet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, den 12 september 2019
Återrapport

2. Kanslimeddelanden

- Anmälan av sammanträdesplan september–december 2019

- Anmälan av ärendeplan september–december 2019

- Anmälan av PM om aktuella utredningar

- EU-information

3. Budgetpropositionen för 2020, utgiftsområdena 13 och 14
Information
Statsråden Eva Nordmark och Åsa Lindhagen, Arbetsmarknadsdepartementet

4. Aktuella EU-frågor
Information
Statsråden Eva Nordmark och Åsa Lindhagen, Arbetsmarknadsdepartementet

Statsrådet Eva Nordmark:

Övergripande EU-frågor

Pågående förhandlingar:

- Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) (2021–2027)

- Europeiska socialfonden plus (ESF+) (2021–2027)

- Förordning 883 om samordning av de sociala trygghetssystemen i de delar som rör arbetslöshetsförsäkringen

Nya förslag:

- Ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna

- Ändring av förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) (2014–2020)

Höstens rådsmöten: Epsco-mötena den 24 oktober och den 10 december 2019

Statsrådet Åsa Lindhagen:

Höstens rådsmöten: Epsco-mötena den 24 oktober och den 10 december 2019

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 september 2019 kl. 11.00

Bilagor


2. Sammanträdesplan, Ärendeplan, PM om aktuella utredningar, PM om politiska riktlinjger för nästa Europeiska kommission
4. PM från A-dep, COM(2019) 620, COM(2019) 397, Preliminära dagordningar för Epsco-möten