Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:10 Tisdag 2019-11-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:10
Datum och tid: 2019-11-12 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2019/20:418 av Ulrika Heie och Per Lodenius (båda C) från socialutskottet. Ev. beslut

3. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 7 från utbildningsutskottet. Ev. beslut

4. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)
Beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: BL

5. Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (AU4)
Beredning
Motioner
Föredragande: CK

6. Kanslimeddelanden
Anmälan av förändringar i sammanträdesplanen

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 december 2019 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll nr 9
2. Motion 2019/20:418
3. Motion 2019/20:2677
4. Föredragnings-PM, Motionshäfte
5. Föredragnings-PM, Motionshäfte
6. Sammanträdeplan 2019/20:10