Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:11 Torsdag 2019-11-28 kl. 11:00

Torsdag 2019-11-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:11
Datum och tid: 2019-11-28 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Reformeringen av Arbetsförmedlingen
Information

3. Kanslimeddelanden
Anmälan av nya ärenden i sammanträdesplanen

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 december 2019 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll 2019/20:10
3. Sammanträdesplan nr 11