Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:13 Torsdag 2019-12-05 kl. 10:00

Torsdag 2019-12-05 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:13
Datum och tid: 2019-12-05 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)
Justering
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: MB

3. Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete
Information, särskilde utredaren Anders Ferbe

4. Kanslimeddelanden

- Anmälan av sammanträdesplanen
- Anmälan av AU-Hänt
- Anmälan av inkommen skrivelse

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 december 2019 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll nr 12
2. Förslag till betänkande AU1
3. Länkar till delbetänkande (SOU2018:66), slutbetänkande (SOU 2019:10)
4.Sammanträdesplan 2019/20:13, AU-Hänt nr 3, Skrivelse