Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:14 Tisdag 2019-12-10 kl. 11:00

Tisdag 2019-12-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:14
Datum och tid: 2019-12-10 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: BL

3. Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (AU4)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: CK

4. Kanslimeddelanden
Anmälan av sammanträdesplanen

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 december 2019 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll nr 13
2. Förslag till betänkande AU2
3. Förslag till betänkande AU4
4. Sammanträdesplan nr 14