Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:16 Tisdag 2019-12-17 kl. 11:00

Tisdag 2019-12-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:16
Datum och tid: 2019-12-17 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Information från Samhall
Verkställande direktör Monica Lingegård

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 januari 2020 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll nr 15