Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:18 Torsdag 2020-01-23 kl. 09:00

Torsdag 2020-01-23 kl. 09:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:18
Datum och tid: 2020-01-23 09:00
Plats: Andrakammarsalen

1. Utskottsgemensam offentlig utfrågning på temat psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv

Bilagor


1. Program, deltagarlista