Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:19 Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:19
Datum och tid: 2020-01-28 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning (AU5)
Fortsatt beredning
Skr. 2019/20:48 och motioner
Föredragande: CK

3. Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete (AU6)
Fortsatt beredning
Skr. 2019/20:46 och motioner
Föredragande: CK

4. Arbetsrätt (AU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: BL

5. Extra ändringsbudget för 2020
Fråga om yttrande till finansutskottet, ev. beslut
Föredragande: CK

6. Reformeringen av Arbetsförmedlingen
Information från regeringen
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

7. Inbjudan till interparlamentariskt utskottsmöte med anledning av internationella kvinnodagen, Bryssel 5 mars 2020
Fråga om deltagande, ev. beslut
Föredragande: MS

8. Kanslimeddelanden

- Anmälan av nya ärenden på sammanträdesplanen

- Anmälan av inkommen skrivelse

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 januari 2020 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll 17 och 18
2. Förslag till betänkande
3. Förslag till betänkande
4. Föredragnings-PM
5. PM, Protokollsutdrag
7. Inbjudan, program
8. Sammanträdesplan, Skrivelse