Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:2 Tisdag 2019-09-24 kl. 11:00

Tisdag 2019-09-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:2
Datum och tid: 2019-09-24 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Förslag till ändring av förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020)
Överläggning
Statsrådet Eva Nordmark, Arbetsmarknadsdepartementet

3. rslag till ändring av förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: MS

4. Förslag till ändring av beslutet om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: MS

5. Kanslimeddelanden
Anmälan av nya ärenden på sammanträdesplanen

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 1 oktober 2019 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll 1
2. Förslag COM (2019) 397, Fakta-PM
3. Förslag COM (2019) 397, Föredragnings-PM, Fakta-PM
4. Förslag COM (2019) 620m Föredragnings-PM
5. Sammanträdesplan 2019/20:2